Privacyverklaring

INTRODUCTION

Bij Lycamobile Netherlands Limited ("Lycamobile"), gaan we voorzichtig om met uw gegevens. Wij volgen de eisen van de UK Data Protection Act 1998 (Act) strikt op, daarbij implementerend de Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003.

Deze verklaring beschrijft hoe wij de informatie die u ons verstrekt wanneer u onze online diensten gebruikt en wanneer wij u voorzien van onze Multifunctionele Vouchers en diensten, verzamelen, gebruiken en bewaren. Neemt u alstublieft een moment om onze Privacyverklaring te lezen zodat u weet welke keuzes u heeft omtrent de informatie welke wij van u kunnen vragen. Deze verklaring kan van tijd tot tijd veranderen dus u doet er goed aan om van tijd tot tijd terug te keren naar deze pagina en het nogmaals door te lezen.

Deze verklaring (samen met onze Algemene Voorwaarden en andere documenten waarnaar verwezen wordt) vormt de basis hoe alle persoonlijke gegevens welke we van u verzamelen of welke u aan ons verstrekt worden verwerkt en opgeslagen door ons. Leest u alstublieft het volgende nauwkeurig door om onze opvattingen en gebruiken betreffende uw persoonlijke gegevens en hoe we de behandelen te begrijpen.
Om de Act na te leven is Lycamobile Netherlands Limited gevestigd te Dominick Court, 40 Dominick Street Lower, Dublin 1, Ierland, toegewezen als data controller.

Onze aangewezen vertegenwoordiger voor het naleven van de Act is Christopher Tooley.

INFORMATIE WELKE WE VAN U KUNNEN VRAGEN

We kunnen de volgende gegevens van u verzamelen en bewaren:

- Informatie welke u verstrekt door het invullen van formulieren op onze website www.togglemobile.com . Dit omvat informatie verstrekt op het moment dat u registreert om onze website te gebruiken, inschrijft  voor onze dienst, post aanvraagt of andere diensten aanvraagt. We kunnen ook uw persoonlijke gegevens vragen wanneer u een probleem met onze website meldt.