Disclaimer

Door deze website te gebruiken, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat dit op eigen risico is. Lycamobile spant zich in een dienst te leveren van de hoogste kwaliteit, maar kan niet garanderen dat onze dienst onderbroken zal worden of foutvrij zal zijn, of dat de gekozen dienst de beoogde ontvanger zal bereiken.

Lycamobile levert deze website en de inhoud ervan in de feitelijke staat en staat niet in voor de inhoud of is aansprakelijk, expliciet of impliciet, voor wat betreft de website of de werking ervan, de inhoud, de multifunctionele vouchers en/of diensten.

Lycamobile staat niet in of is aansprakelijk voor de juistheid, actuele status of volledigheid van de informatie beschikbaar op deze website en accepteert geen enkele aansprakelijkheid, daarbij inbegrepen maar niet gelimiteerd tot elke aansprakelijkheid van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Op generlei wijze kan Lycamobile door u of een ander rechtspersoon aansprakelijk worden gehouden, in welk opzicht dan ook (inclusief nalatigheid) voor elke schade voortkomend uit het gebruik van deze website, daarbij inbegrepen maar niet gelimiteerd tot direct, indirect, werkelijk, incidenteel, strafbaar, speciale of gevolgschades, inkomens-, omzet- of winst verlies, verloren of beschadigde eigendommen inclusief data, of andere commerciële of economische verliezen, resulterend van uw gebruik, of onvermogen tot gebruik, van deze website, zelfs wanneer u op de hoogte bent gebracht van de mogelijkheden van deze schades of wanneer deze schades waren verwacht. Door deze website te gebruiken gaat u ermee akkoord dat deze beperking voor alle diensten, inhoud, Multifunctionele Vouchers of diensten beschikbaar via deze website geldt. Wanneer de toepasselijke wetgeving de beperking of uitzondering van aansprakelijkheid of schades niet toestaat, zal op generlei wijze Lycamobile's totale aansprakelijkheid naar u voor alle schades, verliezen en redenen van handeling van elk soort niet het bedrag, wanneer van toepassing, welke u heeft betaald aan Lycamobile voor producten of diensten gekocht op deze website overschrijden.

Elke hyperlink naar andere websites worden alleen verstrekt voor het gemak, en Lycamobile neemt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op zich voor de inhoud van deze andere gekoppelde websites, of elke Multifunctionele Vouchers of diensten geadverteerd of verkocht op deze websites.